fbpx

Inlägg

Endast Primakunder: Kommun för kommun– så förändrades virkespriserna i april

Läsa hela listan här!

Läs mer

Kommun för kommun– så förändrades virkespriserna i april

Läsa hela listan här!

Läs mer

Virkesprisindikatorn template

Virkesprisindikatorn syftar till att utifrån väletablerade makroekonomiska indikatorer ge en teoretisk tidig indikation över vartåt virkesmarknaden barkar. Virkesprisindikatorn bör inte läsas som en indikator över virkesprisers absoluta nivå, utan indikatorn ger en tidig indikation över virkesprisets riktning.

Läs mer

Tack! Vi hör av oss snart

Tack för din ansökan! Vi återkommar så snabbt vi kan